Helse Vests forskningspris til Jan Haavik

Leder av K.G. Jebsen-senter for nevropsykiatriske lidelser, professor Jan Haavik, er tildelt Helse Vests forskningspris for sin forskning på å avdekke biologiske mekanismer som kan forårsake ADHD-symptomer.

 

Jan Haavik er tildelt prisen for sin forskning på voksne pasienter med ADHD. Forskningen har ført fram til endrede behandlingsprinsipper for denne gruppen av pasienter etter funn av et nytt gen.  Prisen ble delt ut under årets Helse Vest forskningskonferanse 27. oktober 2016, og Jan Haavik rettet en stor takk til Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen som har gjort prosjektet mulig gjennom sine donasjoner:

Stiftinga har utgjort ein stor forskjell for oss, og med midlar frå dei i ryggen har vi også blitt ein ettertrakta samarbeidspartnar for internasjonale forskingsmiljø