Store tildelinger til to K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Kreftforeningen kunngjorde 27. oktober sine forskningstildelinger for 2016. I alt 34 prosjekter har fått til sammen 179 MNOK til ulike former for kreftforskning. To K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning har fått tildeling.

 

Blant dem som har fått tildeling finner vi leder av K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft, professor Johanna Olweus ved Seksjon for immunologi, Institutt for kreftforskning, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, samt gruppeleder professor Kjetil Taskén ved samme senter.  I tillegg har Kreftforeningen denne gang bevilget midler til 4 immunterapiprosjekter til dette fagmiljøet i Oslo. Kreftforeningen opplyser at deres samlede satsing på immunterapi i 2016 er 40 MNOK.

Jeg er både stolt og takknemlig for at Kreftforeningen har bevilget så store beløp til forskningen vår, sier professor og leder av seksjon for kreftimmunologi, Johanna Olweus. Hennes fire forskergrupper vil alene motta nærmere 28 millioner kroner. – Dette gir oss store muligheter i årene fremover, sier den lykkelige forskningslederen, som også har en fot innenfor Universitetet i Oslo gjennom sin rolle som leder for K.G. Jebsen – Senter for immunterapi mot kreft. (Kilde: OUS)

Olweus-s2

Johanna Olweus og Kalle Malmbert ved K.G. Jebsen senter for immunterapi mot kreft. Foto: Per Marius Didriksen, OUS

Leder professor Rolf Bjerkvig og gruppeleder professor Frits Thorsen ved Kristian Gerhard Jebsen Brain Tumour Research Centre ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen er tildelt midler til to forskningsprosjekter, til sammen 9.9 MNOK.