Nytt K.G. Jebsen-senter for medisinsk forskning ved UiB

 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har inngått avtale med Universitetet i Bergen om økonomisk medvirkning til opprettelse av et nytt K.G.Jebsen-senter for autoimmune sykdommer.  Senterleder er professor Eystein S. Husebye.

Senteret starter sin virksomhet 1.6.2017 og skal forske på autoimmune sykdommer. Dette er tilstander hvor immunsystemet angriper kroppens egne celler og organer. Samlet er disse sykdommene svært vanlig og rammer mange. Mye er ennå ukjent om sykdomsmekanismer, og for mange av de autoimmune sykdommene mangler man god diagnostikk og forebyggende behandling.

Senteret har som mål å finne nye sykdomsgener som kan legges til grunn for utvikling av ny diagnostikk og behandling. Senteret etableres på Klinisk institutt 2, i samarbeid med Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Karolinska Institutet og Weizmann Institute of Science.

Professor Eystein S. Husebye, skal lede det nye forskningssenteret ved ved Klinisk institutt 2.
Foto: Ingvild Festervoll Melien

Til På Høyden opplyser senterleder Husebye:

Noen av disse sykdommene er vanlige som hypotyreose (lavt stoffskifte), men en lang rekke er sjeldne. Vi er spesielt opptatt av individer og familier som har opphopning av slike sykdommer, det vil si at en person har flere av dem. Vår hypotese er at det finnes monogene former som ikke er oppdaget, det vil si former der det er et dominerende sykdomsgen.

Senteret får et samlet budsjett over 4 år på 41,2 millioner kroner.  Universitetet bidrar med 18,7 millioner og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har tildelt 18,0 millioner kroner. Stiftelsens tildeling utløser i tillegg 4,5 millioner kroner i statlig gaveforsterkning.

Relevante lenker:Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR