Redningsskøyten RS 163 Kristian Gerhard Jebsen II døpt i Bergen

Redningsfartøyet RS 163 Kristian Gerhard Jebsen II ble døpt i Bergen 28. april 2017

­
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er hoveddonator for det nye redningsfartøyet som har base på Florvåg på Askøy, med Vestlandet som operasjonsområde.