K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning offisielt åpnet

 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet K.G Jebsen-senter for dyphavsforskning under et arrangement på Marineholmen i Bergen mandag 29. mai.

Senterleder professor Rolf Birger Pedersen takket Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen for støtten til senteret og ga uttrykk for at senteret ikke kunne vært realisert uten denne støtten. Senteret skal samarbeide tett med andre forsknings- og utviklingsmiljøer i Bergen. I tillegg skal det samarbeides med forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Rektor Dag Rune Olsen takket også stiftelsen og framholdt at senteret vil bli et flaggskip for dyphavsforskning i Bergen og Norge, og at senteret vil ta en ledende rolle internasjonalt i å utforske havdypene.

I sin åpningstale fremhevet Klima og miljøminister Vidar Helgesen at forskningen og den nye kunnskapen fra senteret vil være viktig for Norge og verden fremover, gjennom å gi et vitenskapelig innblikk i prosesser og miljø i dyphavet, og sa videre at:

Det som havet rommer av muligheter, det stiller også noen utfordrende spørsmål til oss: Kan vi skape enda mer fra havet, og på en ny måte? Og hva må vi ta særlig godt vare på? Kunnskap er grunnmuren i den bærekraftige forvaltningen vi trenger. Den fremtidige veksten vi skal ha her i landet, den blå veksten, er avhengig av god miljøtilstand og et rikt naturmangfold, også der vi ikke  engang kjenner mangfoldet. Og der har forskning og kunnskapsutvikling en helt sentral rolle.

Lenker: