Prestisjefylt pris til forsker ved K.G. Jebsensenter for tromboseforskning TREC

Rigshospitalet i København gir i 2017 den internasjonale KFJ-forskningsprisen til professor Tom Eirik Mollnes.

Leder for K.G. Jebsensenter for tromboseforskning, professor John-Bjarne Hansen, uttaler at det er en stor anerkjennelse og dokumenterer at han er blant de aller fremste forskerne i verden på sitt fagfelt.

 

Foto: Dana MeknasFoto: Dana Meknas

 

Les mer her: K.G. Jebsensenter for tromboseforskning – TREC