Boklansering: “Byen, sjøfarten og skipperne”

Bergen Skipperforening feiret 150 årsjubileum i 2017. I den anledning gav foreningen ut en jubileumsbok “Byen, sjøfarten og skipperne”, skrevet av Dag Bakka jr. Tirsdag 5. desember ble  jubileumsboken lansert. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er en av flere som har gitt økonomisk støtte til utgivelsen av boken.

Les mer om boken her.