Mulig ny behandlingsstrategi for en særlig agressive undergrupper av tarmkreft

I to nylige vitenskapelige publikasjoner har forskere ved K.G. Jebsen-senter for tarmkreft identifisert et potensiale for økt behandlingseffekt i en særlig aggressiv undergruppe av tarmkreft.  (Les mer – engelsk tekst)