Et landslag av forskere; Karl-Johan Malmberg får Toppforsk-støtte

I anledning offentliggjøringen av FRIPRO Toppforsk-miljøene, mottok professor Karl-Johan Malmberg , nestelder i K.G. Jebsensenter for immunterapi mot kreft, besøk av den nye statsråden for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø.

Direktør for Forskningsrådet, John Arne Røttingen, sa i sin omtale av Toppforsk-ordningen at “Sammen skaper vi et landslag av forskere som kan være gode for Norge”.

Karl-Johan Malmberg fikk Topp-forsk-støtte til sin forskning på naturlige dreperceller (NK-celler, natural killer cells), som er celler i vårt medfødte immunsystem som kan effektivt drepe virusinfiserte celler og kreftceller. Karl-Johan Malmberg og hans prosjektgruppe tar i dette prosjektet mål av seg å forstå mekanismene bak NK-cellers evne til å drepe sine målceller. Resultatene av forskningen vil brukes til å utvikle nye strategier for kreftbehandling gjennom immunterapi.

– Den absolutte målsetningen og drivkraften bak forskningen er å komme pasientene til del, sier professor Malmberg.

Les mer på UiO.no og NRK.no