K.G. Jebsensenter publiserer i verdens mest rennomerte medisinske tidsskrift

22. mars 2018 publiserer professor Eystein Husebye, leder av K.G. Jebsensenter for autoimmune sykdommer, en oversiktsartikkel i det verdensledende tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Oversiktsartikler er en systematisk gjennomgang og kritisk vurdering av state-of-the-art innen forskningen på feltet per dags dato. Det er forskere som anses som verdensledende som inviteres til å skrive slike artikler.

Les omtale av saken på UiB.no
Les artikkelen i New England Journal of Medicine

Foto og opphavsrett til foto: Ingvild Festervoll Melien