K.G. Jebsen senter for cøliaki avdekker mulighet for lettere å stille cøliakidiagnose

Forskningsgruppen ved K.G. Jebsensenter for cøliakiforskning, UiO

Funnet vekker stor oppmerksomhet og er nylig presentert i meget anerkjente fagtidsskrifter.  Les mer på Oslo Universitetssykehus sin blogg #ekspertsykehuset