Årsmelding for 2017 fra K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning har hatt et innoldsrikt første år som K.G. Jebsen-senter. Årsmeldingen beskriver aktivitetene innen de ulike arbeidspakkene og senterets aktivitet for øvrig. God lesning!