Bidrar med ADHD-data til Science-publikasjon

Nye statistiske metoder har gjort det mulig å sammenstille store mengder genetiske data innsamlet av forskningsgrupper over hele verden. Dette har avdekket fellestrekk mellom ulike psykiatriske lidelser. Funnene, som nylig er publisert i Science, gir håp om at samme type medisiner kan brukes i behandlingen av ulike lidelser.

K.G. Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen (UiB), er en av bidragsyterne, særlig med data rundt ADHD.

Studien er nylig publisert i det høyt rangerte tidsskriftet Science.

Saken er omtalt på Forskning.no og UiB.no

Foto: Kim E. Andreassen, UiB.