K.G. Jebsensenter for havrett arrangerer Polar Law Symposium 2018 i Tromsø

K.G. Jebsensenter for havrett i samarbeid med Forskningsgruppen for Same- og urfolksrett ved UiT – Norges Arktiske Universitet, arrangerer det årlige og 11. Polar Law Symposium i Tromsø 2.-4. oktober. Det er første gang symposiet arrangeres i Norge.

Les mer her.

Ingressfoto: stipendiat Sarah Mackie, fotografert av Trude Haugseth Moe, skal presentere et paper på symposiet.