K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning vert for internasjonal konferanse

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning er sammen med GCE Subsea vertskap for den store internasjonale Underwater Mining Conference (UMC18) som avholdes i Bergen 10-14. september 2018.  Blant temaene som tas opp på konferansen er: Havrett og regelverk,  hvor også K.G. Jebsen-senter for havrett er blant bidragsyterne.

Konferansens nettsted

Konferanseprogrammet