K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning – programevaluering

Ordningen med K.G. Jebsen- sentre for medisinsk forskning er nå ferdig evaluert av et uavhengig internasjonalt evalueringspanel og rapporten er nå publisert.

Panelet fikk et omfattende mandat med følgende hovedspørsmål:

The main question is whether the funding scheme is working as intended; is it making a positive difference for Norwegian translational medical research? Is the programme contributing to raising this research to a high international level?

Evalueringspanelet har bestått av følgende personer:

  • Professor Bente Klarlund Pedersen, Rigshospitalet / Københavns universitet
  • Professor emeritus Olli Jänne, University of Helsinki
  • Professor Mats Benner, Lunds Universitet

Evaluation Report on the Program of Translational Medicine Sponsored by Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen