Gratulerer til tidligere K.G. Jebsen-senterleder Kjell-Morten Myhr!

Tidligere leder for K.G. Jebsen-senter for MS-forskning, professor Kjell-Morten Myhr , skal lede Norges første NFR-finansierte forskningssenter for klinisk behandling, sammen med forsker Charalampos Tzoulis. Senteret skal forsøke å finne ny og bedre behandling for MS, ALS, Parkinsons og demens. Senteret får tildelt 20 MNOK fra Forskningsrådet per år i inntil 8 år.

Myhr ledet K.G. Jebsen-senter for MS-forskning i perioden 2011-2015 og målet for dette senterets arbeid var å bedre diagnostiseringen av pasienter ved å identifisere nye biomarkører, samt finne ut mer om hvordan sykdommen oppstår, utvikler seg og forløper, slik at også behandlingen av pasienter ble bedre.

Les mer om det nye forskningssentert for klinisk behandling her.