Et gjennombrudd for ADHD-forskningen

Forskere ved K.G. Jebsen-senter for nevropsykiatriske lidelser har deltatt i en studie som viser at ADHD er genetisk forankret. Leder for senteret, Jan Haavik, betegner funnet som et gjennombrudd som øker forståelsen av det biologiske grunnlaget for tilstanden. Haavik  tror også at funnet kan bidra til å fjerne noe av stigma som er knyttet til diagnosen.

Forskningsresultatene er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidskriftet Nature Genetics.

Les mer på UiB sine nettsider.
Her kan du lese hva VG skriver om saken.