Universitetet i Tromsø viderefører satsing på havrett

Senterperioden til K.G. Jebsen senter for havrett ved Universitetet i Tromsø (UiT) går ut 1. september 2019. Da er det seks år siden senteret ble etablert med støtte fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Leder for senteret, professor Tore Henriksen opplyser at aktiviteten vil fortsett som før – men da med nytt navn: Norsk senter for havrett.

  • Vi er veldig takknemlig for oppstartsstøtten vi fikk fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Og målet er oppnådd: nå fortsetter vi på egne ben” – sier professor Tore Henriksen. “Forskere fra hele verden tar kontakt med oss. Flere og flere ønsker å samarbeide, å komme på forskningsopphold, søke stillinger hos oss eller inviterer oss til å holde presentasjoner på konferansen

Les hele saken på UiT sine nettsider.

Avslutningskonferanse for K.G. Jebsen senter for havrett holdes i Tromsø 19.-20. september. Les mer om konferansen her.

Ingressfoto: Bernt Paulsen/UiT