Gratulerer Kjell Morten Myhr!

Torsdag 17. oktober åpnet landets første forskningssenter for klinisk behandling – Neuro-SysMed. Senteret fikk innvilget hele 160 millioner i støtte fra Forskningsrådet i fjor, over en åtteårsperiode, og skal forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens. Det nye senteret skal ha et nasjonalt ansvar, noe som betyr senteret skal ta inn pasienter fra hele landet for medikamentell utprøving og ny behandling.

Professor Kjell Morten Myhr er senterets direktør og professor og overlege Charalampos Tzoulis er visedirektør for senteret. Kjell Morten Myhr var også den første senterleder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens ordning med K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning, og vi håper at bidraget fra denne ordningen har vært et viktig steg mot den anerkjennelsen fagmiljøet opplever i dag.

Les mer: