To K.G. Jebsen-sentre får videre støtte

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen forlenger støtten til to medisinske forskningssentre i to år. K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi ved NTNU i Trondheim og K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning ved Universitetet i Oslo, som begge startet i 2016, får dermed anledning til å gjennomføre studier som bringer igangsatte prosjekter nærmere klinisk anvendelse. Stiftelsen bevilger 9 millioner kroner til hvert av sentrene og vertsinstitusjonene yter tilsvarende summer frem til 2023. For hele senterperioden beløper den felles satsingen på hvert av sentrene seg til ca. 62 millioner kroner.

Vi gleder oss over at internasjonale fageksperter gir sentrene topp karakter. De har begge gjort vitenskapelige gjennombrudd og publisert i verdensledende tidsskrifter, sier daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole. 

Ingressfoto: Melanie Burford Silvereye Pictures/SKGJ

K.G. Jebsen-sentrene i medisin utgjør noen av de sterkeste medisinske forskningsmiljøene i Norge. Virksomheten retter seg mot medisinske forskningsfelt som er prioritert av vertsinstitusjonene og har en tydelig forbindelse til pasientvirksomhet. – Begge de to sentrene har dokumentert at de innen to år kan nå resultater som pasienter vil nyte godt av i fremtiden, sier Hole. 

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

Genetisk epidemiologi er fagfeltet som studerer arvematerialet til mange mennesker samtidig, og sammenligner denne variasjonen med ulikheter i helse og sykdom. Et av hovedmålene med forskningen er å bruke den nye kunnskapen til å bedre forebygging og behandling av sykdom.

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi ved NTNU har med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som mål å finne gener eller proteiner fra gener som kan gi viktig informasjon i søken etter nye medisiner og bedre behandling.

– Koblingen mellom store befolkningsdata og gode sykdomsregistre er unik og har økt vår forståelse av genenes betydning. Vi har allerede identifisert en rekke sjeldne gener, blant annet et gen som gir økt risiko for beinskjørhet og -brudd hos kvinner. Vi har også påvist et gen som kan øke risiko for hjerteflimmer. Slike funn kan legge til rette for økt presisjon i behandling og forebygging av sykdom, sier Kristian Hveem, leder for K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi ved NTNU. Vi gleder oss til å ta nye steg på veien mot bedre kunnskap om hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske.

Her kan du lære mer om senteret.

K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning

Cøliaki er en kronisk tarmsykdom og arter seg ved at tarmtottene er betente, reduksjon i tarmoverflaten og at det er vanskelig å ta opp næringsstoffer. Tilstanden kjennetegnes av at pasientenes immunsystem reagerer på gluten i mel fra hvete, rug og bygg. Ved K.G. Jebsen-senteret i Oslo arbeider fem forskergrupper med å finne bedre diagnostikk og nye behandlingsmetoder for cøliaki som kan brukes i tillegg til, og på sikt kanskje erstatte en glutenfri diett.

Vi har kommet langt i arbeidet med å finne ut hvilke celler som utløser en overreaksjon på gluten, og mener vi har gode forutsetninger for å kunne komme frem til resultater som vil være til hjelp for mange pasienter. Forlenget drift av senteret gir oss tid til å teste nye metoder for behandling, sier professor Ludvig M. Sollid, leder for K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning ved Universitetet i Oslo.

Pasientrettet forskning av høy internasjonale kvalitet
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 661 millioner kroner hvorav 456 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Satsingen innebærer samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser. I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn. For oversikt over etablerte sentre, se https://stiftkgj.no/hva-vi-gjor/k-g-jebsen-medisinske-sentre/

For mer informasjon, kontakt:
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen:
Sveinung Hole, daglig leder: Tel.: +47 479 00 111. E-post: sh@stiftkgj.no

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi:

Kristian Hveem, senterleder og professor: Tel. + 47 476 52 530. E-post: kristian.hveem@ntnu.no

K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning:

Ludvig M. Sollid, senterleder og professor: Tel. + 47 23 07 38 11. E-post: l.m.sollid@medisin.uio.no