Studie gir håp om nye behandlingsformer

En studie som K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer har gjennomført, viser at 30% av addisonpasientene har restproduksjon i binyrene. Dette er et overraskende og positivt funn. Addisons sykdom fungere på mange måter som en modellsykdom for andre autoimmune sykdommer (diabetes 1, MS, flere revmatiske lidelser), og dette funnet åpner for nye behandlingsformer for disse sykdommene i framtiden.

Les mer om undersøkelsen her:

11.08.2020 Aftenposten Geir har levd nesten 50 år med sykdommen. Nå overrasker han forskerne (krever abonnement)
11.08.2020 Bergens Tidende Geir har levd nesten 50 år med sykdommen. Nå overrasker han forskerne (krever abonnement)
1.09.2020 UiB.no Artikkel i Bergens Tidene om restfunksjonsstudien

Ingressfoto: Stipendiat og førsteforfatter Åse Bjorvatn Sævik. Fotograf Fredrik Bjorvatn Sævik