Åpning av K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom i kjømda

24. november åpner K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom.  Senterleder Edvard I. Moser og nestleder May-Britt Moser beskriver i denne videoen ambisjonene for senteret: