K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser på Forskningsdagene

Den fantastiske hjernen er tema for Forskningsdagene 2020. 

UiO presenterer her bl.a. K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser som et eksempel på ny forskning innen autisme og utviklingsforstyrrelser. Forskningsleder ved senteret, Terje Nærland, forteller at han og kollegaene nå går i gang med å scanne hjernene til flere tusen friske ungdommer og se etter forskjeller mellom dem og personer med utviklingsforstyrrelser. Les mer her.

Ingressfoto: Marit Skram, Oslo universitetssykehus