Diabetesforskning: Studie gjør det mulig å få vite tidlig om man har økt risiko

Forskere fra det tidligere K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning, med senterets tidligere leder, Pål R. Njølstad, i spissen har i samarbeid med forskere fra Høgskolen på Vestlandet, Oxford og Harvard funnet bedre måter som gir bedre svar på om en person har økt risiko for diabetes. Forskerne har studert 100 varianter av et gen som regnes som det viktigste diabetes-genet. Funnet fører til at 10% av diabetikere kan få mer treffsikker behandling (se sak om Synva H. Brun i Bergens Tidende, 21.09.20 (krever abonnement)).

 

 

Dette er imidlertid bare en begynnelse, ifølge Njølstad.

-“Vi har planer om å studere effekten av ytterligere 10000 varianter av det samme genet, da kan vi gi flere treffsikker behandling, slik vi kunne med Synva.”

 

 

Les mer om saken:21.09.20

UiB.no Utvikler nye metoder for å beregne diabetesrisiko

Ingressfoto: Pål Njølstad, foto: Ingvild Festervold