Alvorlig COVID19-sykdom kan skyldes svikt i immunsystemet

K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer har nylig publiser sine resultater i Science. Studien til senterleder Eystein Husebye og hans team gir mulige forklaringer på hvorfor noen rammes ekstra hardt av COVID19-viruset, mens andre har få symptomer. Studien peker også på mulige årsaker til kjønnsforskjeller i sykdomsforløpet, der menn ser ut til å rammes hardere enn kvinner.

Vi gratulerer med publikasjonen i det anerkjente tidsskriftet og viser til nærmere lesning om studien på UiB sine nettsider.

Ingressfoto: Ingvild Festervoll Melien