Havrettsmiljøet i Tromsø blir Aurora-senter

Tore Henriksen, leder av tidligere K.G. Jebsen-senter for havrett, har nå fått prestisjetung støtte fra UiT Norges arktiske universitet ved at havrettsmiljøet, Norsk senter for havrett, er utpekt som et av to nye Aurora-senter.

Tore Henriksen uttaler – Vi er selvfølgelig veldige glade for at vi nådde opp til å bli Aurorasenter, og vi har fått veldige gode faglige vurderinger fra komitéen. Dette passet veldig bra, siden midlene vi hadde fra Jebsen-stiftelsen gikk ut i fjor.

Stiftelse K.G. Jebsen takker for følget og ønsker Aurorasenteret Norsk senter for havrett lykke til med det videre arbeidet.

Les mer i artikkelen “UiT satser på og gir millioner til fremragende forskningsmiljøer

Ingressfoto: UiT