K.G. Jebsen Akademi for Yngre Forskere

Nå lanseres K.G. Jebsen Akademi for Yngre Forskere, en satsing på framtidens forskere innen translasjonsmedisin. Dette er en satsing som stiftelsen har ønsket å få på plass lenge, motivert av evalueringen av ordningen med de medisinske sentrene i 2018.NTNU ved Kristian Hveem er leder for satsingen. Hveem er for øvrig senterleder for K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi.

I disse dager presenteres deltakerne ved de ulike universitetene, her kan dere lese om akademimedlemmene fra NTNU

Tora Bonnevie, Ben Brumpton, Asgeir Kobro-Flatmoen og Mari Løset.

Foto: NTNU-medlemmer av K.G. Jebsen akademi for yngre forskere: Tora Bonnevie, Ben Brumpton, Asgeir Kobro-Flatmoen og Mari Løset.