Bedre diagnostikk og behandling for hjertepasienter

Ekstra bevilling til  hjerteforsking gir muligheter for bedre diagnostikk og behandling av vanlig hjertelidelse.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen forlenger støtten til K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning ved Universitetet i Oslo. Senteret som startet i 2017, får dermed anledning til å fortsette viktige studier av hjertesvikt, en av de vanligste årsakene til sykehusinnleggelse i den vestlige verden. Stiftelsen bevilger 9 millioner kroner til senteret og vertsinstitusjonen yter tilsvarende bidrag. For hele senterperioden beløper den felles satsingen på sentret seg til rundt 93 millioner kroner.

– Vi gleder oss over at internasjonale fageksperter gir sentret topp karakter. Fagmiljøet er ledende på sitt fagfelt og er kommet langt i arbeidet for bedre diagnostikk og behandling for hjertepasienter, sier Sveinung Hole, daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Sveinung Hole. Foto: Paul S. Amundsen

K.G. Jebsen-sentrene i medisin er noen av de sterkeste medisinske forskningsmiljøene i Norge. Virksomheten retter seg mot medisinske forskningsfelt som er prioritert av vertsinstitusjonene og har en tydelig forbindelse til pasientvirksomhet.

– Senteret har dokumentert at de innen to år kan nå resultater som pasienter vil nyte godt av i fremtiden, sier Hole.

Ivar Sjaastad, Foto: OUS

I vestlige land er hjertesvikt en av de hyppigste dødsårsakene, og den vanligste årsaken til sykehusinnleggelse for pasienter over 65 år.

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning har som mål å bedre forstå mekanismene som fører til hjertesvikt for å bedre diagnostikk og behandling. 

  • Translasjonsforskning tar tid, og vi er derfor svært glade for at K.G. Jebsen gir oss denne forlengelsen. Det gir oss mulighet til å satse mer på nye behandlingsstrategier. Støtten fra K.G. Jebsen er av umåtelig betydning for å fremme norsk medisinsk forskning, sier Ivar Sjaastad, leder for K.G. Jebsen-senteret for hjerteforskning.

I lang tid har hjertesvikt vært primært knyttet til redusert evne til å trekke seg sammen (systolisk dysfunksjon), men nesten halvparten av hjertesviktpasienter har primært forstyrrelser i hvordan hjertet fylles (diastolisk dysfunksjon)

  • I senteret har vi flere prosjekter for å forstå mer om dette området som det har vært lite forskning på. K.G. Jebsen-bevilgningen gjør det mulig for oss å ta lovende prosjekter fra grunnforskning inn i klinikken til pasientenes beste, sier Sjaastad.

Om K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning ble opprettet i 2017 ved en generøs donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Hjertesvikt er en av de vanligste årsakene til sykehusinnleggelse i den vestlige verden. Nesten halvparten av hjertesviktpasienter har primært forstyrrelser i hvordan hjertet fylles (diastolisk dysfunksjon).

Senteret har som mål å identifisere sentrale sykdomsmekanismer bak tilstanden diastolisk dysfunksjon som vil ha stor innvirkning på vår evne til å forebygge og behandle dette.

Senteret ledes av professor Ivar Sjaastad. Det består av seks forskergrupper og er etablert med et stødige ben i både Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Tre av gruppene holder til ved Ullevål sykehus, to på Rikshospitalet og en på Radiumhospitalet.

Les mer her

Pasientrettet forskning av høy internasjonale kvalitet
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 672 millioner kroner hvorav 476 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Satsingen innebærer samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser. I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn. For oversikt over etablerte sentre, se her.

For mer informasjon, kontakt:

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen:
Sveinung Hole, daglig leder: Tel.: +47 479 00 111. E-post: sh@stiftkgj.no

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning
Ivar Sjaastad, senterleder og professor: Tel. + 47 23016800 . E-post: ivar.sjaastad@medisin.uio.no