Første samling i K.G. Jebsen akademi for yngre forskere

Onsdag 12. mai gjennomførte K.G. Jebsen akademi for yngre forskere sin første samling. Det ble en virtuell samling denne gangen, grunnet pandemien.

På samlingen ble de to akademimedlemmene som skal lede og representere gruppen presentert: Emil Knut Stenersen Espe fra K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning (UiO) og Asgeir Kobro-Flatmoen, K. G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom (NTNU).

Tema som ble tatt opp på samlingen var delte stillinger – kliniker og forsker, samarbeid på tvers av fag og ekspertise samt karriereveier for unge forskere. Det var også lagt opp til en “speed-date” -opsjon, for å legge til rette for samarbeid mellom akademi-medlemmene.

Neste samling i gruppen vil være i overlapp med Høstsamlingen for de medisinske sentrene i oktober, der også Akademiets første prisutdelinger vil finne sted.

Akademiet ledes av K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi, NTNU.Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR