Nye funn innen ADHD-forskning – kan få stor betydning for behandling

Svenske forskere har funnet sterke genetiske koplinger mellom ADHD og lidelser som fedme, epilepsi, alkoholrelaterte leversykdommer, fettlever, søvnforstyrrelser og KOLS. I tillegg er det funnet noe økt risiko for hjerte- og karsykdommer, Parkinsons sykdom og demens for ADHD-rammede.

Dette arbeidet bygger på et internasjonalt gjennombrudd innen ADHD-forskning, i 2018, som Jan Haavik, senterleder for det tidligere K.G. Jebsen-senter for neuropsykiatriske lidelser, og hans gruppe bidro til. Jan Haavik og hans internasjonale samarbeidspartnere fant da flere genetiske varianter som har sammenheng med ADHD.

Jan Haavik og hans kollegaer vil for øvrig om kort tid publisere en studie om sammenhengen mellom ADHD og autoimmune sykdommer.

Funnene innen feltet kan bidra til å identifisere medikamenter som kan brukes på tvers av diagnoser.

 

Les et intervju med Jan Haavik i adhdNorge.no
Ingressbildet er tatt av chenspec fra Pixabay