Forskningsfinansiering: Sveinung Hole deltar på Arendalsuka

Daglig leder for Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole, skal delta på Stiftelsesforeningen og UiAs arrangement under Arendalsuka med tittelen: Hvordan kan stiftelser bidra i nytenkningen om finansiering av forskning og innovasjon?

I oktober 2022 skal regjeringen legge frem revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forskningsrådet har i den anledning satt såkalt ‘ blended finance’ på agendaen, både strategisk og operativt.  Stiftelsene i Norge sitter på en  samlet bokført egenkapital på rundt 200 milliarder og en betydelig andel av de om lag 6 milliarder kronene som norske stiftelser hvert år bidrar med inn i det norske samfunnet går til forskning.

Torsdag 18/8 2022 15:30 – 17:00
Sted: UiA-teltet

I et policy-dokument fra forskningsrådets internasjonale Advisory Board , løftes en rekke viktige spørsmål som vil diskuteres på arrangementet:

  •  I hvilken grad er finansielle miljø forberedt til å engasjere seg i partnerskap for vitenskap, teknologi og innovasjon (STI)?  
  • Hvilke partnerskap og mekanismer trengs for å utløse slike investeringer?
  • Hvilken rolle kan staten spille? Hvilken rolle kan forskningsrådet ta?

Vi lurer dessuten på

  • Hvilken rolle kan stiftelser ta? Hvordan kan stiftelser bidra mer og bedre i STI-partnerskap?
  • Hva har fjerning av gaveforsterkningsordningen for forskning medført?
  • Hvordan kan ny stiftelseslov best legge til rette for offentlig-privat finansieringssamarbeid?

I tillegg til Hole vil bl. andre Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Norges Forskningsråd, Margareth Hagen, rektor, Universitetet i Bergen og Kristin Wallevik, konsernsjef, NORCE, delta i samtalen.

Les mer om arrangementet her.

Ingressfoto: Melanie Burford/TMSPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR