Plakettoverrekking: K. G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Oppstart for senteret var høsten 2020, midt under koronaepidemien. Overrekkelse av senter-plakettene ble derfor ikke gjennomført før våren 2022, her representert ved representert ved senterleder Terje Nærland og daglig leder for Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole.

Faksimile av UiOs omtale av prisen for yngre forskere

I anledning plakettoverrekkelsen vil vi benytte anledningen til å løfte fram en av de unge forskerne ved K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser, seniorforsker Daniel S. Quintana og hans forskning på den genetiske sammenhengen mellom psykiske lidelser, hjerte- og karsykdommer og stoffskiftesykdommer. En fellesnevner er dysfunksjon av oksytocinsystemet, som du kan lese mer om her.

Daniel S. Quintana fikk også i 2021  tildelt  Det kongelige Norske Videnskabers pris for yngre forskere for sin forskning på funksjonen av oksytocin i menneskelig atferd og fysiologi  UiOs pris for yngre forskere 2022.

Ingressfoto: Saira Jameela HussainPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR