Allmennyttige prosjekter

Stiftelsen har også som formål å fremme sosiale tiltak, tiltak som fremmer samfunnsutvikling og som bevarer miljøet. Stiftelsen tar selv kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og initierer samarbeid utfra egne prioriteringer.

K.G. Jebsen-senteret ved Norges Handelshøyskole er et høyteknologisk lærings- og konferansesenter. Les mer om disse prosjektene via lenkene under.

Aktuelt fra stiftelsen