Kristian Gerhard Jebsen-senteret ved NHH

Med dette senterets virksomhet ønsket stiftelsen i samarbeid med NHH å bidra til NHH’s videre utvikling som en handelshøyskole av høy internasjonalt klasse, og en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling. Senteret er ment å være et avansert læringssenter rettet spesielt mot NHH’s etter- og videreutdanningsvirksomhet. Senteret skal videre utgjøre et helhetlig læringsmiljø som bygger på det fremste som finnes av pedagogisk utstyr og digitale hjelpemidler. Senteret vil i stor grad være et virkemiddel for å videreutvikle høyskolens utadrettede virksomhet, men vil også kunne brukes i relasjon til NHH’s ordinære studentgrupper. Gjennom senterets virksomhet vil NHH bidra til å hedre Kristian Gerhard Jebsens navn og kaste lys over hans innsats for internasjonalisering av norsk skipsfart og norsk næringsliv.

En status for senteret per november 2016 kan leses her.

Kort om satsningen

Senteret ble åpnet 28. april 2014.

Bidrag fra stiftelsen: 24 MNOK, hvorav 4 MNOK skal brukes til undervisningsteknologi/digitale løsninger og undervisningsmessig infrastruktur

Teknisk beskrivelse av prosjektet finner du her.

Se nettside

Aktuelt fra stiftelsen