K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning ønsker å være et ledende internasjonalt senter for forskning i dyphavet. Dets mål er å være en pioner på oppdagelser, og dermed også utvide vår kunnskap om dyphavet og dets potensielle ressurser.

Forskningsaktiviteten ved K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning er organisert i syv ulike arbeidsgrupper. Disse gruppene er sterkt knyttet sammen, de er flerdisiplinære og de er designet for å formidle kunnskap fra det helt grunnleggende og opp til anvendt forskning.

Ledergruppe:

Prof. Rolf Birger Birger Pedersen
Senterleder, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen (UiB).

Professor Ingunn H. Thorseth
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Professor Ida Helene Steen 
Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Professor Hans Tore Rapp 
Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Fakta om senteret:

Leder: Rolf Birger Pedersen
Startår: 2017
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
Tildeling: 32 MNOK
www: K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Kontakt senteret:

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Besøksadresse:
Realfagsbygget
Allégaten 41
N-5007 Bergen

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
N-5020 Bergen

Telefon: (+47) 55 58 30 38

Medieomtaler

Aktuelt fra stiftelsen