K.G. Jebsen-senter for havrett studerer hvordan FNs havrettskonvensjon og annen internasjonal og nasjonal lovgivning svarer på nye og gamle utfordringer og tilrettelegger for bærekraftig utvikling.

K.G. Jebsen-senter for havrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet er et samarbeidsprosjekt mellom UiT, Norges arktiske universitet, stiftelsen og Fridtjof Nansen Institutt (FNI). Senteret er et av de største i sitt slag internasjonalt.

Senteret er en del av Det juridiske fakultet, og har egen ledelse og administrasjon. I tillegg til 3 forskere ved FNI har om lag 10 fast vitenskapelige ansatte sin arbeidsdag ved senteret. I tillegg vil minst 2 postdoktorer, 17 doktorgradsstudenter og 8 masterstudenter være tilknyttet senteret i løpet av perioden 2013-2019.

Havrettsforskning nasjonalt og internasjonalt gjennom fire fokusområder:

1. Stabilitet og endringer i havretten
2. Beskyttelse av det marine miljø: forebygging og integrering
3. Gjennomføring og etterlevelse
4. Arktis

Lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Samarbeid står sentralt for virksomheten til senteret. Dette omfatter både tverrfaglig samarbeid og samarbeid med andre juridiske forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Senteret tar et nasjonalt ansvar for å fremme havrettslig forskning og vil legge til rette for samarbeid mellom forskere på senteret og forskere ved de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen.

Senteret skal bygge på pågående samarbeid med internasjonale partnere og etablere samarbeid med nye i utviklingen av sine forskningsprosjekter. Det nederlandske havrettsinstituttet (NILOS) og havrettsforskere ved Dalhousie universitetet i Canada er sentrale samarbeidspartnere og flere internasjonale forskere er knyttet til senteret. Senteret er svært aktivt internasjonalt gjennom å arrangere og delta på internasjonale konferanser.

Senteret skal ikke bare være et senter for og av forskere men ha god kontakt med brukergrupper (næringsliv, offentlige myndigheter og interesse-organisasjoner) om forskningstema og funn.

Fokus på unge forskere

Senteret skal bidra til å øke kompetansen nasjonalt og internasjonalt innen havrett. Et høyt antall PhD studenter skal skrive doktoravhandlinger innen ulike temaer knyttet til havrett. I tillegg får mange jusstudenter mulighet til å fordype seg i havrettslige spørsmål gjennom stipendordninger for å skrive masteroppgave. Forskerne ved senteret vil også undervise på det 5 årige jusstudiet og det ettårige LL.M. studiet i havrett. Senteret arrangerer også sommerskoler hvor jurister og andre som arbeider med relevante problem-stillinger i offentlig forvaltning og næringsliv nasjonalt og internasjonalt møtes.

Bidra til kunnskapsbasert debatt

Senteret ønsker gjennom sin å sette Norge og norsk rettsvitenskapelig forskning på kartet gjennom økt og utvidet kompetanse på havrettslige spørsmål. Senteret skal bidra med betydelig vitenskapelig publisering og bidra med ny kunnskap. Denne skal kommuniseres til næringsliv, offentlige myndigheter og andre relevante aktører. Senteret skal være aktivt i den offentlige debatt og bidra til at denne blir kunnskapsbasert.

Senterleder:

Professor Tore Henriksen

Samarbeidspartnere

Fridtjof Nansen Institutt
Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS)
Dalhousie University

Fakta om senteret:

Leder: Tore Henriksen
Startår: 2013
Vertsinstitusjon: UiT Norges arktiske universitet
Tildeling: 36 MNOK

Hjemmeside: K.G.Jebsen-senter for havrett

Senterets blogg: K.G.Jebsen-senter for havrett – Blogg

Kontakt senteret:

K.G. Jebsen-senter for havrett

Besøksadresse:

Senteret er lokalisert på Det juridiske fakultet, på Campus i Breivika:
Teorifagbygget, Hus 4, Universitetsvegen 30

Postadresse:

K. G. Jebsen-senter for havrett

UiT Norges arktiske universitet

Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

Epost: Lawofthesea@uit.no

Medieomtaler

UiT Norges arktiske universitet, 29.3.2017:
UiT-forskere gir innpsill til FN for ny havrettskonvensjon

UiT, Norges arktiske universitet, 16.6.2017:
Kommer fra hele verden for å studere havrett i Tromsø

UiT, Norges arktiske universitet 22.9.2015:
Internasjonal pris til forsker ved K.G. Jebsen-senter for havrett

Aktuelt fra stiftelsen