Prosjekter

 

Gaveprofessorat i teknisk sikkerhet

Stein Haugen ble i oktober 2010 ansatt i ” K.G. Jebsen Professorship in Technical Safety” , et femårig professorat gitt i gave til NTNU. Slik ønsket stiftelsen å bidra i universitetets arbeid med å styrke fagmiljøet knyttet til RAMS (Reliability, Maintainability, Availability and Safety). RAMS-miljøet arbeider på tvers av mange bransjer, så som olje- og gass, jernbane, vannkraft og vindkraft og tett sammen med andre fagmiljø ved NTNU og SINTEF. I tillegg til å øke RAMS-gruppens undervisnings- og forskningskapasitet, bidro Stein Haugen aktivt til å løfte fram RAMS-miljøet både internt ved NTNU og eksternt mot andre undervisningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og industri. Les om professor Stein Haugens arbeid her.

Sjørettsprosjekt: Kristian Gerhard Jebsen og Jantzens Fond

Unge, nordiske jurister kan få støtte til å studere og praktisere sjørett i USA eller England gjennom et eget fond som administreres av Nordisk skibsrederforening. Se mer på fondets nettsider her.

Bokprosjektet “Geared for growth – Kristian Gerhard Jebsen and his shipping companies”

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens eksistens er bygget på Kristian Gerhard Jebsens suksess innen shippingvirksomheten, og et bok-/dokumentasjonsprosjekt som presenterer hvordan Kristian Gerhard Jebsen lykkes i en tid der mange andre i samme bransje opplevde store utfordringer og kriser er av stor verdi for stiftelsen. Boken omhandler i en dels kronologisk dels tematisk struktur starten definert ved Gearbulk i 1968, veksten Gearbulk opplevde gjennom den krevende perioden 1970-80, mulighetene som åpnet seg – og som Kristian Gerhard Jebsen benyttet seg av på 80-90 tallet samt veksten i antall fartøy og den teknologiske utviklingen på 90-tallet. Boken går også nærmere innpå Kristian Gerhard Jebsens egenskaper som leder, entreprenør, hans analytiske evner m.m., som viktige kvaliteter for å oppnå suksessen som hans shippingvirksomhet gjorde. Professor Stig Tenold er prosjektleder/forfatter og bokprosjektet er i sin helhet finansiert av stiftelsen.

Bokprosjektet “Bergen og Sjøfarten Bind VI”

Stiftelsen Bergen sjøfartsmuseum har i samarbeid med Bergens rederiforening gitt ut 5 bind som omhandler Bergens sjøfartshistorie fra de eldste tider og frem til 1973. Museet hadde ønske om å fortsette serien med et sjette bind, som vil dekke perioden 1973-2010. I tillegg til å bidra med ny kunnskap om utviklingen av Bergens sjøfartshistorie i denne spennende og krevende perioden for skipsfarten, sikter prosjektet også å bidra til å sette fokus på den viktige rollen det maritime har spilt og fortsatt spiller for byen. Professor Stig Tenold er engasjert av Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum for å være prosjektleder for bokprosjektet. Bokprosjektet har en ramme på 4.57 MNOK, og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er en av flere bidragsytere. Etter planen skal boken presenteres i April 2021 i forbindelse med Bergens sjøfartsmuseums 100 årsjubileum.

Bokprosjektet “Byen, sjøfarten ogskipperne”

Stiftelsen støtter utgivelse av Bergens Skipperforenings jubileumsbok Byen, sjøfarten og skipperne, av Dag Bakka jr. Boken ble utgitt i desember 2017.

Kort om prosjektene

Gaveprofessorat i teknisk sikkerhet ved NTNU – gave på 7.5 MNOK, 2010-2015

Sjørettsprosjekt: Kristian Gerhard Jebsen og Jantzens Fond; Gave på 6 MNOK, 2011

Bokprosjektet “Geared for growth – Kristian Gerhard Jebsen and his shipping companies”. Prosjekt 2.5 MNOK, 2011-2014

Bokprosjektet “Bergen og Sjøfarten Bind VI”. Bidrag på inntil 250 000 NOK, 2016

Bokprosjektet “Byen, sjøfarten og skipperne”. Bidrag på  50 000 NOK, 2017

Mer informasjon

Aktuelt fra stiftelsen