Redningsskøyten RS 163 Kristian Gerhard Jebsen II

Stiftelsen inngikk i 2016 avtale med Redningsselskapet om donasjon til en ny redningsskøyte i Petter C.G. Sundt-klassen, RS163. Stasjoneringen for skøyten skal primært være i Bergen. RS163 overtar Bergen som stasjonering etter RS137 Kristian Gerhard Jebsen, donert av rederiet Kristian Gerhard Jebsen. RS137 skal ha ny stasjonering i Sør-Norge etter at RS163 er satt i operasjon.

RS163 ble døpt i Bergen 28. april 2017 – et arrangement som ble en fest for hele byen.

Kort om donasjonen

Stiftelsen bidrog med 17 MNOK

Mottaker: Redningsselskapet

År: 2016

Se nettside

Aktuelt fra stiftelsen