K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har siden starten etablert 22 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus.  Sentrene er opprettet i samarbeid med de medisinske fagmiljøene og de forskningsutførende institusjonene. Målsettingen er at nye og viktige resultater fra forskningen i neste omgang kan gi forbedret pasientbehandling.  

Som en del av satsningen innen translasjonell medisin ble K.G. Jebsen Akademi for yngre forskere etablert våren 2021. Akademiet skal bidra til å støtte yngre forskere innen translasjonell medisin og styrke samarbeidet mellom de medisinske sentrene.

K.G. Jebsen Akademi for yngre forskere:

Nåværende sentre:

K.G. Jebsen-senter for Parkinsons sykdom

Senteret har som mål å fremskaffe og overføre ny kunnskap fra laboratorieforskning til sykehus og klinikken. (Mer info kommer snart)

 

K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører

Senteret har som mål å fremskaffe og overføre ny kunnskap fra laboratorieforskning til sykehus og klinikken. (Mer info kommer snart)

 

 

Nåværende sentre:

Tidligere K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning:

Nyheter fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen