K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har siden starten etablert 20 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus.  Sentrene er opprettet i samarbeid med de medisinske fagmiljøene og de forskningsutførende institusjonene. Målsettingen er at nye og viktige resultater fra forskningen i neste omgang kan gi forbedret pasientbehandling.  

Nåværende sentre:

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Senterets tverrfaglig forskerteam skal, sammen med forskere innen stordata-analyser (‘big data’), molekylærbiologi og nevrovitenskap,  generere ny kunnskap om mekanismer som kan omsettes til ny behandling av utviklingsforstyrrelsene.

Edvard I. Moser

K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom

Senteret har som mål å bidra til å utvikle tidlig-diagnose og behandling for Alzheimers sykdom på et kunnskapsfundament av nobelprisvinnende grunnforskning.

Nåværende sentre:

Edvard I. Moser

K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom

Senteret har som mål å bidra til å utvikle tidlig-diagnose og behandling for Alzheimers sykdom på et kunnskapsfundament av nobelprisvinnende grunnforskning.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Senterets tverrfaglig forskerteam skal, sammen med forskere innen stordata-analyser (‘big data’), molekylærbiologi og nevrovitenskap,  generere ny kunnskap om mekanismer som kan omsettes til ny behandling av utviklingsforstyrrelsene.

Tidligere K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning:

Nyheter fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen