K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har siden starten etablert 22 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus.  Sentrene er opprettet i samarbeid med de medisinske fagmiljøene og de forskningsutførende institusjonene. Målsettingen er at nye og viktige resultater fra forskningen i neste omgang kan gi forbedret pasientbehandling.  

Nåværende sentre:

Nåværende sentre:

Tidligere K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning:

Nyheter fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR