K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har siden starten etablert 20 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus.  Sentrene er opprettet i samarbeid med de medisinske fagmiljøene og de forskningsutførende institusjonene. Målsettingen er at nye og viktige resultater fra forskningen i neste omgang kan gi forbedret pasientbehandling.  

Nåværende sentre:

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Senteret vil starte 1. juni. Mer informasjon vil komme her.

K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom

Senteret starter 1. juni 2020. Mer informasjon vil komme her.

Nåværende sentre:

K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom

Senteret starter 1. juni 2020. Mer informasjon vil komme her.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Senteret vil starte 1. juni. Mer informasjon vil komme her.

Tidligere K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning:

Nyheter fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen