K. G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom

Senteret vil samle landets ledende Alzheimereksperter innen grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning, for en felles nasjonal front mot Alzheimers sykdom.

Alzheimers sykdom starter normalt i et lite område av hjernebarken som heter entorhinal cortex – den entorhinale hjernebarken. Vi vet at en krympende entorhinal cortex er en dårlig prognose. Det er her hjerneceller begynner å dø i Alzheimers sykdom, allerede tiår før sykdommen har eskalert til at funksjonsforstyrrelsene er merkbare i det daglige liv. Ingen vet i dag hva som er årsaken til Alzheimers sykdom, eller hvorfor cellene som ligger akkurat i entorhinal cortex er spesielt sårbare.

Norge ligger i den internasjonale forskningsfronten på kunnskap om hjernens entorhinal cortex. Siden 1996 har Kavli-instituttet studert oppbyggingen celler og nettverk i dette området, så vel som hjernefunksjonene som oppstår fra denne anatomien. Vi vet mye om hvilke celletyper som finnes her, hvor de er plassert, hvem de snakker med, og hvilke oppgaver de løser.

Entorhinal cortex rommer, sammen med naboområdet hippocampus, både stedsansen, tidssansen og hukommelsen vår. Og det er nettopp disse hjernefunksjonene som rammes først og hardest i Alzheimers sykdom. Det å gå seg bort på kjente stier, er et karakteristisk tidlig-tegn. Et annet er at man roter med tid og rekkefølge av hendelser. Så begynner man å glemme opplevelser man normalt sett ville ha husket.

Forskningsaktivitetene ved senteret spenner fra grunnforskning på rotter og mus til klinisk forskning på mennesker. Hvert steg fra forskningslaboratorium til pasient kvalitetssjekkes med det som kalles translasjonsforskning. Her oversettes lovende grunnforskningsresultater fra den friske hjernen til den Alzheimerrammede hjernen, og de viktigste funnene i menneskehjernen oversettes til dyremodeller for testing før resultatene reintroduseres til mennesker.

Ingressfoto: Edvard I. Moser, fotograf TiTT Melhuus / Kavli Institute for Systems Neuroscience

Fakta om senteret:

Leder: Edvard I. Moser
Senterperiode: 2020 – 2025
Vertsinstitusjon: NTNU
Tildeling: 22,5 MNOK
Hjemmeside, senterets facbookside, senterets twitterkonto

Kontakt senteret:

 

K. G. Jebsen- senter for Alzheimers sykdom

Besøksadresse:

Kavliinstitutt for nevrovitenskap


Postadresse:

K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom
Kavliinstitutt for nevrovitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Postboks 8905
7491 Trondheim

Aktuelt fra stiftelsen