K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer

Autoimmune sykdommer rammer mennesker i hundremillioners antall verden over med kroniske lidelser, svikt i vitale organer og for tidlig død i samme skal som kreft og hjertesykdommer. En autoimmun sykdom kan ramme et eller flere organ eller vev og en person kan ha flere autoimmune sykdommer samtidig.

Dagens behandling er begrenset til erstatningsterapi og bruk av betennelsesdempende medisiner, som ikke gir en fullverdig helsetilstand, men redusert livskvalitet og høyere risiko for tidlig død. K. G. Jensen senter  autoimmune sykdommer presenterer en ny metode for å finne årsaker til autoimmunitet  med sikte på å finne ny diagnostiske metoder og personbaserte behandlinger basert på kunnskaper om årsakene til at sykommene opptrer. Med kompetansen senteret innehar, både fra Universitetet i Bergen, Helse Bergen og nasjonale og internasjonale samarebidspartnere, har senteret potensiale for å innta en internasjonalt ledende rolle i arbeidet med dette viktige temaet.

Gruppeledere:

Professor Eystein Husebye (director) – UiB/HUS: Expert in clinical and experimental endocrinology and autoimmunity, with a track record in identification of genetic variants and autoantigens as well as clinical and registry studies.

Anette Bøe Wolff (PI, deputy director) – UiB, an expert in molecular biology and functional studies of genetic disorders in autoimmunity.

Professor Kristian Løvås (PI, deputy director) – HUS, a clinical endocrinologist with vast experience in epidemiology, clinical trials, and patient registries.

Professor Olle Kämpe (PI) – KI, a world-leading expert in molecular medicine within the field of endocrinology and immunology; member of The Royal Swedish Academy of Science and The Nobel Prize Committee. Excellent track record in identification of novel autoantigens, clinical and registry studies as well as comparative genetics (dogs, chickens).

Professor Per Knappskog (PI), a world-leading expert in genomics and bioinformatics with an excellent track record in identifying novel monogenic diseases.

Professor Emmet McCormack (PI) – UiB, an expert in developing new immunomodulatorytherapies in leukemia; he will play a key role in designing new immune therapies.

Researcher Eirik Bratland (PI) – UiB, an expert in experimental autoimmunity using in vitro cell systems and animal models for the study of pathogenesis.

Postdoc Bergithe Oftedal (PI) – UiB, an expert in molecular biology and functional studies of genetic disorders in autoimmunity, recently characterized a new form of APS.

Ass. professor Jakub Abramson (collaborator)  – The Weizmann Institute of Science, a leading expert in autoimmune animal models related to immunological tolerance, especially in mouse models. User of CRISPR/Cas9 technology to generate mouse models.

Fakta om senteret:

Leder: Eystein S. Husebye
Startår: 2017
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
Tildeling: 18 MNOK
Hjemmeside

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen Senter for autoimmune sykdommer
Universitetet i Bergen

Jonas Liesvei 91B, 8. etg Laboratorieblokken
Klinisk institutt 2
5021 Bergen

Email: lars.breivik@uib.no
Telefon: + 47 55 97 30 77

Scientific advisory board:

Graham Anderson, University of Birmingham
Leif Anderson, Uppsala University
Adrian Liston, University of Leuven

Aktuelt fra stiftelsen