K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer

Autoimmune sykdommer rammer flere hundre millioner mennesker verden over med kroniske lidelser, svikt i vitale organer og tidlig død som følge. Disse sykdommene har samlet like høy dødelighet som kreft- og hjertesykdommer og rammer ofte hormonproduserende kjertler med hormonmangel som følge.

Dagens behandling av autoimmune hormonsykdommer er begrenset til erstattende hormonbehandling og bruk av betennelsesdempende medisiner, noe som oftest ikke normaliserer livskvalitet og livsutsikter. K. G. Jensen senter for autoimmune sykdommers mål er derfor å finne årsakene til disse sykdommene, forstå hvorfor de opptrer, og finne bedre diagnostiske tester og behandling tilpasset den enkelte.

Senteret har flyttet forskningsfronten med å gjøre verdens første genomvide assosiasjonsstudie (GWAS) av autoimmun binyrebarksvikt (Addisons sykdom). Dette har avdekket flere hittil ukjente sykdomsgener som disponerer for sykdom, blant annet autoimmun regulator (AIRE) som er viktig for normal utvikling av immunsystemet. Feil i dette genet gjør at kroppen ikke klarer å skille fremmede organismer som virus og bakterier fra eget vev – funnet viser at det skjer ved Addisons sykdom.

Resultatene reiser nå spørsmålet om hvordan variantene i AIRE og andre sykdomsgener gjør at immunsystemet reagerer på eget vev. For å kartlegge dette benytter senteret store norske og svenske pasientregistre for å studere endringer i immunceller og signalmolekyler i stor detalj. K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer har derfor etablert en rekke nye metoder for å studere immunceller hos mennesker, blant annet den nyeste cytometri-teknologien for celler i væske og vev og enkeltcellesekvensering. Dette er essensielt for å kunne beskrive immunsystemets sammensetning hos mennesker og sammenligne dette med friske kontroller, noe som hittil har vært lite studert.

En annen tilnærming for å avdekke genetiske mekanismer er å sekvensere hele arvematerialet til medlemmer av familier med flere tilfeller av Addisons sykdom og hos barn og ungdom som rammes tidlig av sykdommen. Ved å studere slike «ekstreme» tilfeller er sjansen større for å avdekke viktige sykdomsgener. Vi har identifisert flere slike gener og genvarianter hos enkeltpersoner, og studier av de samme variantene i musemodeller gjøres nå for å forstå sykdomsmekanismene i større detalj.

Selv om gener viktig har stor betydning for utvikling av autoimmun sykdom, spiller også miljøfaktorer en viktig utløsende rolle. Ved hjelp av molekylærbiologiske teknikker undersøker vi nå om enkelte virusinfeksjoner er assosiert med Addisons sykdom. I den forbindelse var senteret involvert i å vise at personer som rammes av alvorlig Covid-19 har autoantistoffer mot interferoner, en viktig bestanddel i virusforsvaret. Slike autoantistoffer ser vi også ved visse former for Addisons sykdom. Dette illustrerer koblingen mellom virusinfeksjoner og autoimmunitet og er et viktig forskningsområde.

Gruppeledere:

Professor Eystein Husebye (director) – UiB/HUS: Expert in clinical and experimental endocrinology and autoimmunity, with a track record in identification of genetic variants and autoantigens as well as clinical and registry studies.

Anette Bøe Wolff (PI, deputy director) – UiB, an expert in molecular biology and functional studies of genetic disorders in autoimmunity.

Professor Kristian Løvås (PI, deputy director) – HUS, a clinical endocrinologist with vast experience in epidemiology, clinical trials, and patient registries.

Professor Olle Kämpe (PI) – KI, a world-leading expert in molecular medicine within the field of endocrinology and immunology; member of The Royal Swedish Academy of Science and The Nobel Prize Committee. Excellent track record in identification of novel autoantigens, clinical and registry studies as well as comparative genetics (dogs, chickens).

Professor Per Knappskog (PI), a world-leading expert in genomics and bioinformatics with an excellent track record in identifying novel monogenic diseases.

Professor Emmet McCormack (PI) – UiB, an expert in developing new immunomodulatorytherapies in leukemia; he will play a key role in designing new immune therapies.

Researcher Eirik Bratland (PI) – UiB, an expert in experimental autoimmunity using in vitro cell systems and animal models for the study of pathogenesis.

Postdoc Bergithe Oftedal (PI) – UiB, an expert in molecular biology and functional studies of genetic disorders in autoimmunity, recently characterized a new form of APS.

Ass. professor Jakub Abramson (collaborator)  – The Weizmann Institute of Science, a leading expert in autoimmune animal models related to immunological tolerance, especially in mouse models. User of CRISPR/Cas9 technology to generate mouse models.

Fakta om senteret:

Leder: Eystein S. Husebye
Startår: 2017
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
Tildeling: 18 MNOK
Hjemmeside

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen Senter for autoimmune sykdommer
Universitetet i Bergen

Jonas Liesvei 91B, 8. etg Laboratorieblokken
Klinisk institutt 2
5021 Bergen

Email: lars.breivik@uib.no
Telefon: + 47 55 97 30 77

Scientific advisory board:

Graham Anderson, University of Birmingham
Leif Anderson, Uppsala University
Adrian Liston, University of Leuven

Aktuelt fra stiftelsen