K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft

Ludvig A. Munthe Foto: UiO
Ludvig A. Munthe Foto: UiO

Blod-, lymfe- og beinmargskreft består ofte av ondartede B-celler. Det finnes behandling for noen av disse kreftformene, mens andre er uhelbredelige.   

K.G.-Jebsensenteret for B-cellekreft har som mål å fremskaffe og overføre ny kunnskap fra laboratorieforskning til sykehus og klinikken. Vi ønsker å tilrettelegge for bedre behandlingsvalg, fremskaffe persontilpasset informasjon om kreftcellevevet og legemiddelfølsomhet, identifisere nye terapeutiske mål, utføre kliniske studier, implementere nye behandlinger og å informere brukere om dagens kunnskap og tilgjengelige alternativer.

Blod-, lymfe– og benmargskreft består vanligvis av ondartede B-celler, slike kreftceller fortrenger friskt vev og ødelegger infeksjonsforsvaret. B-cellekreft forårsaker 6 % av kreftrelaterte dødsfall. Dagens behandling har ofte god effekt, men mange pasienter opplever tilbakefall og flere av kreftformene ansees fortsatt å være uhelbredelige. Kreftformen fører til betydelig pasientlidelse og belaster samfunnet med gjentatte sykdomstilbakefall og kostbar sykehusbehandling.

 

K.G.-Jebsensenteret for B-cellekreft: Vi fastslår hvilke genetiske mutasjoner er nødvendig for kreftcelleegenskapene, vi kartlegger celler og faktorer i mikromiljøet for å kunne finne frem til akkurat hva som er avgjørende for kreftcelleveksten i pasienter, vi finner legemidler som kan hemme vekstsignalene. Vi utvikler nye former for immunterapi hvor celler (eller nye biologiske legemidler) angriper kreftceller. Vi igangsetter eller deltar i kliniske multisenterstudier. 

Hva: Senteret utgjør et lokomotiv for ny klinisk behandling. Vi kartlegger årsaksforhold, avdekker nøkkelfaktorer som forårsaker kreftcellevekst, karakteriserer variasjon mellom pasienter, og vi utvikler storskala legemiddeluttesting for å kunne tilrettelegge for persontilpasset medisin. Vi designer og tester ut nye biologiske behandlingsprinsipper og tilrettelegger for nye former for immunterapi. Vi gjennomfører pre-kliniske og kliniske utprøvninger hvor nye behandlingsprinsipper testes for effekt. Sammen med Lymfekreftforeningen og Blodkreftforeningen informerer vi befolkningen og pasienter om sykdomsgruppen gjennom seminarer, medieoppslag og artikkelserier.

Hvordan: Vi benytter det mest avanserte utstyret for å kunne være i forskningsfronten. Samtidig spenner vi vidt, fra basalforskning og studier av nye genmanipulerte musestammer til fullstendig genkartlegging av kreftceller og mikromiljøet rundt, og til bruk av avanserte laboratorieroboter for genanalyser og løpebåndstesting av legemidler. Derfra sikter vi oss inn på nye mål for fremtidig behandlingsregimer. Imens tilbyr vi muligheter for pasienter til å delta i nye kliniske studier.

Hvor: Senteret er forankret ved det Medisinske Fakultet og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Vi holder til ved Oslo Universitetssykehus – ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Laboratorieforskning skjer hhv i A-bygget og Forskningsbygget, pasientbehandling skjer ved Avdeling for blodsykdommer og Avdeling for onkologi.

Senterledelse:

Ludvig A. Munthe, senterleder, professor, Avdeling for immunologi, Institutt for klinisk medisin, UiO og OUS.
June H. Myklebust, senter-nestleder, førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin UiO og Seksjon for Kreftimmunologi, Institutt for Kreftforskning, OUS.

Prosjektledere:

Hilde Schjerven, forsker, Avdeling for immunologi, OUS.

Kjetil Taskén, professor, Institutt for klinisk medisin og avdelingsleder Institutt for Kreftforskning, OUS.

Erlend B. Smeland, professor, Institutt for klinisk medisin, UiO og Seksjon for Kreftimmunologi, Institutt for Kreftforskning, OUS.

Harald Holte, Seksjonsoverlege ved Kreftklinikken, Avdeling for onkologi, OUS-Radiumhospitalet.

Geir E. Tjønnfjord, professor, avdelingsoverlege, Avdeling for blodsykdommer, Institutt for klinisk medisin UiO og OUS.

Anders Tveita, forsker, Avdeling for immunologi, OUS.

Britt Nakken, forsker, Avdeling for immunologi, Institutt for klinisk medisin, UiO.

Alexander Fosså, overlege ved Kreftklinikken, Avdeling for onkologi, OUS-Radiumhospitalet.

Fredrik Schjesvold, overlege, Avdeling for blodsykdommer, OUS.

Ludvig A. Munthe, senterleder, professor, Avdeling for immunologi, Institutt for klinisk medisin, UiO og OUS.

June H. Myklebust, nestleder, førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin UiO og Seksjon for Kreftimmunologi, Institutt for Kreftforskning, OUS.

 

Fakta om senteret:

Leder: professor Ludvig A. Munthe
Startår: 2018
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 18 MNOK
Hjemmeside

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen senter for B-cellekreft

Post:
Administrasjonen
Institutt for klinisk medisin, UiO
OUS-HF Rikshospitalet
Postbox 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøk:
2. etasje A-bygget
OUS Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

og

Kreftforskningsbygget
OUS Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70
0372 Oslo

 

Telefon: +47 23073500 (sentralbord)

Medieomtale

Aktuelt fra stiftelsen