K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning

Senteret forsker på kroniske betennelsessykdommer, en sykdomsgruppe som fører med seg betydelig lidelse og uførhet for den som rammes og som har svært store omkostninger for familie og samfunn.

Betennelse er kroppens respons på farer som truer utenfra eller innenfra. Den avsluttes som regel når kroppens immunsystem har ryddet opp, men i mange tilfeller vedvarer den uten at vi forstår årsaken. Slik kronisk betennelse fører til ødeleggelse av det friske vevet, arrdannelse og etterhvert funksjonssvikt. Opprettelsen av senteret gjør at forskningsgruppene kan frembringe ny og viktig kunnskap, og skape grunnlag for utvikling nye behandlingsformer.

Gruppeleder:

Guttorm Haraldsen (senterleder)
Professor ved Avd. for patologi, UiO og OUS.

Professor Pål Aukrust og forsker Arne Yndestad
Inst. for indremedisinsk forskning, UiO og OUS

Tom H. Karlsen
Professor ved Inst. for indremedisinsk forskning og Avd. for
transplantasjon, gastroenterologi og nefrologi, UiB og OUS.

Dag Kvale
Professor ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS og UiO.

Benedicte A. Lie
Professor ved Avd. for medisinsk genetikk og Immunologisk institutt, UiO og OUS.

Tom Eirik Mollnes
Professor ved Immunologisk institutt, UiO og OUS.

Johanna Olweus
Professor ved Inst. for kreftforskning, UiO og OUS.

Professor Kjetil Taskén og forsker Einar Martin
Aandahl, NCMM, UiO

Fakta om senteret:

Leder: Guttorm Haraldsen
Startår: 2013
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 16 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning

Kontakt senteret:

K.G.Jebsen-senter for betennelsesforskning

Besøksadresse:
Avdeling for patologi,
Oslo Universitetssykehus – Gaustad
Sognsvannsveien 20
Oslo

Postadresse:
Avd. for patologi
Oslo Universitetssykehus
Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Medieomtale

Oslo Cancer Cluster, (Youtube), 02.05.2017:
Innlegg på møte v/Guttorm Haraldsen

Aktuelt fra stiftelsen