K.G. Jebsen-senter for brystkreftforskning

Ved K.G. Jebsen-senter for brystkreftforskning var målsetningen å kartlegge molekylære forhold i mange forskjellinge kreftsvulster, for å komme fram til kunnskap om den enkelte svulst som kan føre til nærmere skreddersydd behandling for den enkelte pasient.

Midtveisevaluering av senteret

Fakta om senteret:

Leder: Anne-Lise Børresen-Dale
Senterperiode: 2011-2015
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 16 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsensenter for brystkreftforskning

Kontakt senteret:

Aktuelt fra stiftelsen