K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning

Senteret arbeider med å finne nye behandlingsmetoder for cøliaki som kan brukes i tillegg til, og på sikt kanskje erstatte en glutenfri diett. Senteret ledes av professor Ludvig M. Sollid, og består av fem forskningsgrupper. Fire av forskergruppene holder til ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet mens én forskergruppe er lokalisert ved University Medical Center Groningen i Nederland.

Cøliaki er en tarmsykdom som rammer 1 til 2 prosent av den norske befolkningen. Arvelige faktorer spiller rolle for utvikling av sykdommen. Personer med en arvelig disposisjon kan av årsaker vi ikke fullt ut forstår starte en immunrespons mot glutenproteiner som finnes i hvete, bygg og rug.

Gluten blir av immunsystemet feiltolket som del av en farlig infeksjon. Immunsystemet angriper tarmepitelet, og lager antistoffer mot både gluten og et kroppsegent enzym som kalles transglutaminase.

Cøliakipasientene kan ha mange forskjellige plager som diaré, vondt i magen, slapphet og dårlig næringsopptak. Mange av disse symptomene skyldes skadene som immunsystemet påfører kroppen. Sykdommen kan behandles med et strengt glutenfritt kosthold.

Cøliaki er sterkt underdiagnostisert i Norge hvor man antar at det er minst 20 – 30 000 udiagnostiserte cøliakere. 

Gruppeledere:

Knut E. A. Lundin
Gastroenterolog. Professor ved Institutt for klinisk medisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Seksjon for gastromedisin, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

Shuo-Wang Qiao
Immunolog. Førsteamanuensis ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo.

Geir Kjetil Sandve 
Bioinformatiker. Førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, Forskningsgruppen for medisinsk bioinformatikk, Universitetet i Oslo.

Ludvig M. Sollid (senterleder)
Immunolog. Professor ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

Cisca Wijmenga
Genetiker. Professor ved Department of Genetics, University Medical Center Groningen, Nederland.

Assosierte medlemmer:

Frode Jahnsen
Professor ved Avdeling for patologi, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Tom Hemming Karlsen
Professor ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Andreas Lossius
Forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo.

Geir Åge Løset
Forskningssjef ved Nextera AS, Oslo, Norge.

Fakta om senteret:

Leder: Ludvig M. Sollid
Startår: 2016
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 18 MNOK
Hjemmeside: Inst. for klinisk medisin UiO

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen Centre for Coeliac Disease Research
University of Oslo, Rikshospitalet
Department of Immunology
P.O.Box 4950 Nydalen
0424 Oslo
Norway

Scientific advisory board:

Professor Paul Klenerman, Universitetet i Oxford, England

Professor Markku Mäki, Universitetet i Tampere, Finland

Professor Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, Sverige

Patient advisory council:

Dr. Heidi Urwin, Forskningsleder, Coeliac UK

Knut H. Peterson, Generalsekretær, Norsk cøliakiforening

Medieomtale

Aktuelt fra stiftelsen