K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning

Senteret arbeider med å finne nye behandlingsmetoder for cøliaki som kan brukes i tillegg til, og på sikt kanskje erstatte en glutenfri diett. Senteret ledes av professor Ludvig M. Sollid, og består av fire forskningsgrupper. Tre av forskergruppene holder til ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet mens én forskergruppe er lokalisert ved University Medical Center Groningen i Nederland.

Cøliaki er en tarmsykdom som rammer 1 til 2 prosent av den norske befolkningen. Arvelige faktorer spiller rolle for utvikling av sykdommen. Personer med en arvelig disposisjon kan av årsaker vi ikke fullt ut forstår starte en immunrespons mot glutenproteiner som finnes i hvete, bygg og rug.

Gluten blir av immunsystemet feiltolket som del av en farlig infeksjon. Immunsystemet angriper tarmepitelet, og lager antistoffer mot både gluten og et kroppsegent enzym som kalles transglutaminase.

Cøliakipasientene kan ha mange forskjellige plager som diaré, vondt i magen, slapphet og dårlig næringsopptak. Mange av disse symptomene skyldes skadene som immunsystemet påfører kroppen. Sykdommen kan behandles med et strengt glutenfritt kosthold.

Cøliaki er sterkt underdiagnostisert i Norge hvor man antar at det er minst 20 – 30 000 udiagnostiserte cøliakere. 

Gruppeledere:

Knut E. A. Lundin
Gastroenterolog. Professor ved Institutt for klinisk medisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Seksjon for gastromedisin, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

Geir Kjetil Sandve 
Bioinformatiker. Førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, Forskningsgruppen for medisinsk bioinformatikk, Universitetet i Oslo.

Ludvig M. Sollid (senterleder)
Immunolog. Professor ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

Iris Junkers
Genetiker. Førsteamanuensis ved Department of Genetics, University Medical Center Groningen, Nederland.

Assosierte medlemmer:

Victor Greiff, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Andreas Lossius, Førsteamanuensis,  Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus

Inger Sandlie
, Professor emerita , Universitetet i Oslo

Fakta om senteret:

Leder: Ludvig M. Sollid
Startår: 2016
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 18 MNOK + 9 MNOK
Hjemmeside: Inst. for klinisk medisin UiO

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen Centre for Coeliac Disease Research
University of Oslo, Rikshospitalet
Department of Immunology
P.O.Box 4950 Nydalen
0424 Oslo
Norway

Scientific advisory board:

Professor Paul Klenerman, Universitetet i Oxford, England

Professor Kalle Kurppa, Universitetet i Tampere, Finland

Professor Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, Sverige

Patient advisory council:

Dr. Heidi Urwin, Forskningsleder, Coeliac UK

Knut H. Peterson, Generalsekretær, Norsk cøliakiforening

Aktuelt fra stiftelsen

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR