K.G. Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner

Influensasykdom forårsaker betydelig sykdom og dødelighet hvert år. Medikamenter er bare moderat virksomme, og forebyggende influensavaksiner er det viktigste virkemiddel man har mot sykdommen.

Hvorfor trenger man nye vaksiner mot influensa når influensavaksiner allerede eksisterer?

For det første er dagens influensavaksiner ikke alltid virksomme. For det andre må det hvert år utvikles en ny influensavaksine som er tilpasset de ”nye” virusene man antar vil gi sykdom i den kommende influensasesongen. For det tredje kan det oppstå helt nye virus som befolkningen ikke har beskyttelse mot i det hele tatt. Det kan da oppstå pandemier med høy dødelighet slik som under spanskesyken i 1918. I pandemiske situasjoner kan det oppstå tids- og kapasitetsproblemer med å få en vaksinen ferdig i tide. For å løse disse problemene med dagens influensavaksiner utvikler senterets forskere en helt ny type vaksine.

Målet er å etablere en vaksine som beskytter mot alle nåværende og framtidige influensavirus. En slik universell influensavaksine trenger man bare å ta en gang for alle for å oppnå livslang beskyttelse.

Senteret består av fremstående forskere innen immunologi, virologi og infeksjonsmedisin ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet i Oslo.

Senteret samler forskere med forskjellig kompetanse om et felles tema, utvikling av nye influensavaksiner. Målet er å utføre banebrytende forskning som kan bidra til etablering av en generell influensavaksine.

Gruppeledere:

Bjarne Bogen (senterleder)
Professor ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, UiO og OUS.

Rebecca Cox
Professor ved Influensasenteret, Gades institutt, UiB og Avdeling for forskning og utvikling, Haukeland universitetssykehus.

Dag Kvale
Professor ved Medisinsk klinikk, UiO og OUS.

Siri Mjaaland
Professor ved Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet.

Fakta om senteret:

Leder: Bjarne Bogen
Startår: 2013
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 16 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner

Kontakt senteret:

K.G.Jebsensenter for forskning på influensavaksiner

Besøksadresse:
Immunologisk institutt
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0027 Oslo

Postadresse:
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Medieomtale

UiB.no 24.01.20 Ti kjappe om coronaviruset

European Scientific Working group on Influenza, ESWI, 2014:
Innlegg på møtet v/ Gunnveig Grødeland

Aktuelt fra stiftelsen