K.G. Jebsen-senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser

Ketil Joachim Ødegaard
Professor ved Klinisk institutt 1

K.G. Jebsen-senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser

Senteret studerer årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser med hovedvekt på ADHD og relaterte tilstander med svekket impulskontroll.

I motsetning til somatiske sykdommer, finnes det ingen laboratorieprøver som kan avklare diagnosene og det har vært minimale fremskritt innen medikamentell behandling i de siste 50 år. Dette skyldes i hovedsak vår manglende kunnskap om sykdomsmekanismene ved slike tilstander.

Gruppeledere:

Jan Haavik
Professor ved Institutt for biomedisin

Aurora Martinez
Professor ved Institutt for biomedisin

Clive R. Bramham
Professor ved Institutt for biomedisin

Kari Klungsøyr
Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tom Eichele
Professor II ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Stefan Johansson
Professor ved Klinisk institutt 2

Per Knappskog
Professor II ved Klinisk institutt 2

Astri J. Lundervold
Professor, Spesialist i klinisk nevropsykologi (NPF) ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Ole Bernt Fasmer
Professor, i voksenpsykiatri ved Klinisk institutt 1

Ketil Joachim Ødegaard
Professor ved Klinisk institutt 1

Stephen V. Faraone
Distinguished Professor, SUNY Upstate Medical University

Fakta om senteret:

Leder: Jan Haavik
Startår: 2011
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
Tildeling: 16 + 8 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsen-senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser

Kontakt senteret:

K.G. Jebsen-senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser

Universitetet i Bergen
BB-bygget, 5 etg
Jonas Lies vei 91
N-5009 Bergen
NORWAY

Medieomtale

Aktuelt fra stiftelsen