K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå. Å lete etter variasjon i arvematerialet kan gi bedre forståelse for hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske. Med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) leter forskerne ved senteret særlig etter gener som holder oss friske. Målet er å finne fram til gener eller proteiner fra gener, som kan gi viktig informasjon i søken etter mål for nye medisiner. 

Genetisk epidemiologi er fagfeltet som studerer arvematerialet til mange mennesker samtidig, og sammenligner denne variasjonen med ulikheter i helse og sykdom. Et av hovedmålene med forskningen er å bruke den nye kunnskapen til å bedre forebygging og behandling av sykdom.

Vi har et godt utgangspunkt for å studere genetisk epidemiologi i Norge. Kombinasjonen av store befolkningsundersøkelser, moderne biobanker og gode helseregistre gjør det mulig å studere en rekke helsetilstander samtidig.

De siste årene har det skjedd en rivende utvikling av teknologien som digitaliserer arvematerialet. Sammen med stadig kraftigere datamaskiner åpner dette for å studere sammenhenger på helt nye presisjonsnivå.

Forskning på befolkningsdata er avhengig av tillit i befolkningen. Vi stiller derfor høye krav til oss selv når det gjelder datasikkerhet og riktig bruk av forskningsdata. Blant annet må all bruk godkjennes av forskningsetiske komitéer, alle analyser gjøres på sikre datamaskiner og forskere som skal ha datatilgang må gjennom en etisk sertifisering.

Senteret ble etablert 1. juli 2016, ledes av professor Kristian Hveem og tilhører Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi er finansiert av Stiftelsen K.G. Jebsen, Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU.

Gruppeleder:

Kristian Hveem
Professor ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Forskningsledere

Eivind Almaas
Professor ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Pål Sætrom
Professor Institutt for datateknologi og informatikk.

Bjørn Olav Åsvold
Professor ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Fakta om senteret:

Leder: Kristian Hveem
Startår: 2016
Vertsinstitusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Tildeling: 18 MNOK + 9 MNOK
Hjemmeside: www.ntnu.no/huntgenes

Kontakt senteret:

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

Besøksadresse:
Øya helsehus, 1. etasje,
Håkon Jarls gate 11, 7006 Trondheim

Postadresse:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap,
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie,
Postboks 8905, 7491 Trondheim

Aktuelt fra stiftelsen